nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Arkiv

Ein nynorskelev i Oslo

Av nesten 55 000 elevar i grunnskulen i Oslo er det berre ei som har nynorsk som hovudmål.

Les meir hjå NRK Sogn og fjordane.

– Dei fleste studentane ved UiB skal nytta utdanninga si i Noreg

Då er det avgjerande at dei lærer norsk språk og fageterminologi skikkeleg, skriv Odin Hørthe Omdal, leiar i Studentmållaget i Bergen. Studentmållaget helsar den nye studentorganisasjonen velkomen, og vonar den nye organisasjonen vil nytta tida på å gjera stoda for nynorskstudentar betre

Les meir hjå Studvest.

Attende til røtene til den norske språkhistoria

I 1814 var norsk språk dansk, og det var fyrst etter 1830 at idéen om eit folkemål fekk vind i segla. Likevel er det i perioden frå 1739-1868 me finn røtene til den moderne språkhistoria, skriv direktør i Språkrådet Sylfest Lomheim i ein kronikk i Bergens Tidende i dag.

Les meir hjå Bergens Tidende.

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.