nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Arkiv

"Kristins time"

Tolv elevrepresentantar frå seks ungdomsskular besøkte kunnskapsminister Kristin Halvorsen og fortalde kva som bør endre seg i skulen. Nynorsk skapte debatt, og elevar frå Sogn synest det er vanskeleg å be om bøker på sitt eige mål.

Les meir hjå Utdanning.

Nynorsk mistar fotfestet

Nynorsk mistar fotfestet i dei store byane. Det er av di det ikkje vert argumentert nasjonalt for nynorsken.

Les meir hjå LNK.

Treng nye bøker

Dei samiskspråklege bøkene i Tana følgjer ikkje den nye læreplanen. Lærarane må blande fleire læreverk og artiklar, medan norske bøker er ferdige.

Les meir hjå Ságat.

Språktestar norskspråklege

Familien Sarwar snakkar norsk heime. Likevel bad skulen om å språkteste sonen deira då han skulle byrje på skulen. Ein fokuserer for mykje på problema, seier dei.

Les meir hjå Migrapolis.

Ein av tre er topråklege

På Nylund skule i Stavanger er 36% av elevane tospråklege. Det fører med seg utfordringar, men elevane får stort utbytte av morsmålsundervisinga.

Les meir hjå Rogalands avis.

Gratulerer UiB med målprisen

Tilsette ved Universitetet i Bergen gratulerer universitetet med prisen, og oppmodar til vidare arbeid for språkleg jamstilling.

Les meir hjå På Høyden.

Får ikkje pengar til ei ny samisk avis

Magne Skogås og Yngve Paulsen vil starte opp ei samisk avis som dekkjer området mellom Kåfjord i Troms og Beiarn i Nordland, men Sametinget vil ikkje løyve pengar til forprosjektet.

Les meir hjå NRK Sámi Radio.

FrP vil ha valfritt sidemål i Aust-Agder

Aust-Agder FpU og Grimstad FrP foreslår ei ordning i Aust-Agder som den som vart gjennomførd i Oslo.

Les meir hjå NRK Sørlandet.

Målpris til Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen fikk Målprisen til Noregs Mållag i dag for eit medvite arbeid med språk.

Les meir hjå Universitetet i Bergen.

Krev utbygging av NRK Sàmi Radio i Skånland

Norske samars riksforbund krev at NRK Sàmi Radio byggjer ut kontoret i Skånland i staden for å trappe ned distriktskontoret.

Les meir hjå Norske samars riksforbund.

Nynorsk stuper

Talet på nynorskelevar i stavangerskulane har gått ned 86 prosent sia 2003. I dag er det 36 igjen.

Les meir hjå Rogalands avis.

I-endingane kan gå ut av nynorskrettskrivinga

Rettskrivingsnemnda foreslår å fjerne i-endingane i verb og substantiv.

Les meir hjå NRK Sogn og fjordane.

– Tidleg språkopplæring er avgjerande

Leiar i Noregs Mållag Håvard B. Øvregård svarer på kommentaren til Svein Magne Sirnes i Dagbladet.

Les meir hjå LNK.

Festspeldiktaren vert Bjørn Sortland

Bjørn Sortland frå Bømlo i Sunnhordland vert festspelforfattar under Dei nynorske festspela 2011.

Les meir hjå Vikebladet.

Kva er "norsk" og "nordmann"?

Bjarte Runderheim har eit innlegg der han greier ut skilnadene.

Les meir hjå Hallingdølen.

- Sidemål er pedagogisk uheldig

Noregs Mållag har foreslått å innføre obligatorisk skriftleg opplæring i sidemål i barneskulen. Svein Magne Sirnes er uroa for at det skal hindre elevane å lære hovudmålet sitt.

Les meir hjå Dagbladet.

Språkkunst på Márkomeannu

På Márkomeannu er det sett opp mange kunstinstillasjonar med samiske ord. Det er ei synleggjering av språket, og samtidig ein protest mot språkpolitikken som førast i området.

Les meir hjå NRK Sámi Radio.

Snart nynorsk for framandspråklege

Toril Sjo har skrive lærebok i norsk for framandspråklege ungdommar. Snart kjem boka på nynorsk.

Les meir hjå Kvinnheringen.

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.