nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil fjerna sidemålsstilen

Publisert Oct. 27, 2010

– Sidemålsstilen kveler ethvert forsøk på å presentere nynorsk som positivt, skriv Erling Petersen i eit lesarbrev.

Les meir hjå Utdanning

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.