nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Sidemålskrøll i Finnmark

Publisert Nov. 22, 2010

Ei lovendring frå 2009 har førd til at elevar som hadde samisk som sidemål i grunnskulen får nynorsk som sidemål på vidaregåande. Finnmark fylkeskommune har fyrst no funne ut at det fylgde ei overgangsordning med lovendringa.

Les meir hjå NRK Sámi Radio

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.