nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

UiO slurvar med eksamensoppgåvene

Publisert Nov. 24, 2010

Dei nynorske eksamensoppgåvene på Universitet i Oslo er fulle av feil og manglar. Studentmållagsleiar Jens Kihl fann sjølv 22 feil i éin oppgåvetekst.

Les meir hjå Universitas

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.