nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Kartlegg nynorskkommunar

Publisert Dec. 10, 2010

Nynorsk kultursentrum, Språkrådet og Landssamanslutninga av nynorskkommunar har byrja kartleggja nynorskkommunane. Dette gjer dei for å finna ut kva språklege behov desse kommunane har.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.