nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Språklæring med svanemerke

Publisert Dec. 15, 2010

Det fyrste svanemerkte, norskproduserte leiketøyet – «Troll i ord» – er på veg ut på marknaden. Leiketøyet skal mellom anna styrkja språklæringa for born.

Les meir hjå Stiftelsen Miljømerking

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.