nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Strid om skulenamn på Agder

Publisert Dec. 15, 2010

Fleire politikarar i Aust-Agder ynskte å kalla opp den samanslegne skulen i Åmli og Tvedestrand etter Knud Knudsen, men framlegget fall, då fleirtalet meinte det ville vera ein provokasjon mot nynorskfolk i Åmli.

Les meir hjå NRK Sørlandet

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.