nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Saknar oppfylgjing av språkmeldinga

Publisert Dec. 21, 2010

Mållagsleiar Håvard B. Øvregård meiner stortingsmeldinga Mål og meining har fått for lite å seia for den delen av politikken som ikkje er i hovudsak språkpolitisk.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.