nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Tospråkleg skilting i Tromsø

Publisert Dec. 3, 2010

Tromsø kommune vert etter alt å dømma innlemma i det samiske forvaltingsområdet neste år, og då skal byen verta skilta på både samisk og norsk.

Les meir hjå iTromsø

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.