nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil ha nynorsk i trusopplæringa

Publisert Dec. 4, 2010

– Mykje av det materiellet som vert brukt i trusopplæringa ikkje tilgjengeleg på nynorsk i dag, seier Wenche Haugen Havrevoll, som har vore med og starta aksjonsgruppa «Språkleg rettferd i kyrkja».

Les meir hjå Suldalsposten

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.