nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Arkiv

Juleverkstad i Aasentunet

Det vart nynorsk julestemning med song, høgtlesing og julekort då over hundre og femti små og store tok turen til juleverkstad hjå Nynorsk kultursentrum i Ivar Aasen-tunet.

Les meir hjå NRK Møre og Romsdal.

Hauge-senteret kostar 21 millionar

Olav H. Hauge-senteret i Ulvik treng 21 millionar kroner frå offentlege og private kjelder for å koma i full drift.

Les meir hjå Avisa Hordaland.

L-eville reaksjonar mot NRK-tilsett

Nyhendeopplesar Kari Bækken Larsen har fått mange – og til dels ganske sterke – reaksjonar på språkføringa. Larsen bruker mellom anna a-endingar og tjukk l.

Les meir hjå NRK P2.

Vil ha nynorsk i trusopplæringa

– Mykje av det materiellet som vert brukt i trusopplæringa ikkje tilgjengeleg på nynorsk i dag, seier Wenche Haugen Havrevoll, som har vore med og starta aksjonsgruppa «Språkleg rettferd i kyrkja».

Les meir hjå Suldalsposten.

Målungdomen vinn heltekåring

Raud Ungdom har kåra Norsk Målungdom til «Ukas helt» for å ha laga nynorske utgåver av Dagbladet.no og VG Nett. «Norsk Målungdom har satt fokus på denne saken på en ypperlig måte», heiter det i grunngjevinga.

Les meir hjå Raud Ungdom.

Tospråkleg skilting i Tromsø

Tromsø kommune vert etter alt å dømma innlemma i det samiske forvaltingsområdet neste år, og då skal byen verta skilta på både samisk og norsk.

Les meir hjå iTromsø.

Instituttet forsvinn, studiumet får leva

Mastergradsstudiumet i nynorsk skriftkultur ved Høgskulen i Volda ser ut til å få leva vidare, men vil i så fall gjera det under ei anna avdeling, sidan Ivar Aasen-instituttet truleg vert nedlagt.

Les meir hjå Møre.

Nynorsk nedgang i Gudbrandsdalen

Familien Skundberg flyttar frå Dovre for at ungane skal få bokmål som hovudmål, medan det vert færre nynorskelevar i Sel. Lokalavisa rettar skytset mot kommunane:
– Om den finnes, hvor gjemmer språkpolitikken seg i kommunene våre?, spør Vigga på leiarplass.

Les meir hjå Vigga.

Nynorsk adventskalender

Ivar Aasen-tunet har lansert ein adventskalender med tunkatten Lurivar. Kalenderen finst både på nett og papir.

Les meir hjå Vikebladet.

Sidemålsparadoks på UiT

Lærarstudentar ved Universitet i Tromsø lærer mykje om mappeevaluering og IKT, men får sekstimarseksamen på papir når dei skal opp i sidemål.
– Er det på denne måten universitetet vil inspirere oss til å bruke IKT og underveisvurdering i eigen praksis, spør student Kjersti Braathen.

Les meir hjå Utdanning.

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.