nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

– Dei fleste studentane ved UiB skal nytta utdanninga si i Noreg

Publisert April 28, 2010

Då er det avgjerande at dei lærer norsk språk og fageterminologi skikkeleg, skriv Odin Hørthe Omdal, leiar i Studentmållaget i Bergen. Studentmållaget helsar den nye studentorganisasjonen velkomen, og vonar den nye organisasjonen vil nytta tida på å gjera stoda for nynorskstudentar betre

Les meir hjå Studvest

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.