nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Målrørsla har køyrd i ei grøft

Publisert May 19, 2010

Viss nynorsken skal vinna fram, må målrørsla fokusera på kjærleiken til språket, ikkje diskrimineringa av nynorskbrukarar, skriv Marit Lajord i kronikken som vann 3. plassen i kåringa til Aftenposten.

Les meir hjå Aftenposten

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.