nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Språkdebatten er for normativ

Publisert May 25, 2010

Språk handlar om meir enn reglar. Difor bør alle typar språkbruk verte teke på alvor, jamvel om han ikkje fylgjer reglane, skriv Karianne Skovholt og Aslaug Veum i ein kronikk i Aftenposten.

Les meir hjå Aftenposten

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.