nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Bokmål i Åmli

Publisert May 28, 2010

Etter at folkerøystinga synte klart fleirtal for nynorsk i Åmli, har kommunestyret trossa folkeviljen og vedteke at opplæringsmålet skal vera bokmål.

Les meir hjå NRK Sørlandet

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.