nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Uprisen til Lars Mæhle

Publisert May 28, 2010

Lars Mæhle er tildelt UPrisen for boka «Landet under isen». Juryen består av 180 niandeklassingar frå sju skular spreidde over landet.

Les meir hjå NRK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.