nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Superveka er i gang

Publisert June 1, 2010

Vervekampanjen til NMU rullar og går, og no er det klart for superveka. Alle vervingar denne veka utløyser ekstrapremiar i tillegg til dei vanlege premiane.

Verv 3 og frå: Kinogåvekort for 2
Verv 7 og få: Badmintonsett

Vervingane må vera registrerte innan sundag 6. juni og betalte seinast sundag 13. juni

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.