nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Dialektbruk svekkjer skriftspråka

Publisert June 1, 2010

Demokratisk sett er den utstrakte dialektbruken ein god ting, men på sikt kan det svekkja utviklinga til skriftspråket vårt, skriv Johanne Volløyhaug.

Les meir hjå Adresseavisa

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.