nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Slutten for språknasjonalismen

Publisert June 10, 2010

I framtida vil bokmål vera eit levande språk, medan nynorsk dør ut. Samstundes meistrar me stadig fleire framandspråk, og engelsk vert viktigare i samfunnet. På sikt vil det gjera Noreg både opnare og betre, skriv Kristian Meisingset.

Les meir hjå Minerva

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.