nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Språkmøte i Bergen

Publisert June 2, 2010

Skal Bergen verkeleg verta hovudstaden på Vestlandet, må dei gje begge målformer betre rom enn det dei har i dag, skriv Sylfest Lomheim, direktør og Ida Berntsen, styreleiar i Språkrådet. Denne veka har Språkrådet styremøte i Bergen, og skal samstundes møta viktige språkmiljø i byen.

Les meir hjå Bergens Tidende

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.