nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Få nynorsk inn i barneskulen

Publisert June 23, 2010

Sidemål er viktig av mange grunnar, skriv Jens Kihl og Helga Hjetland i Noregs Mållag. Dei meiner undervisninga treng eit løft, og at opplæringa må byrja allereie på barneskulen.

Les meir hjå Aftenposten

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.