nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Fleirtal mot sidemål

Publisert June 28, 2010

I ei spørjeundersøking utførd av Nationen seiar over halvparten at sidemål ikkje er viktig. Leiar i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård, meiner nordmenn er for lite flinke til å verdsetja fleirspråklegheit.

Les meir hjå Nationen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.