nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Lov om målbruk gjeld offentlege føretak

Publisert June 3, 2010

Landsmøtet i Noregs Mållag bed dei offentlege føretaka ta ansvar for å nytta norsk språk generelt og nynorsk spesielt.

Les meir hjå Nationen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.