nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Politiet får refs frå Språkrådet

Publisert June 4, 2010

Hordaland politidistrikt nyttar nesten berre bokmål. Det vil direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim ha slutt på.

Les meir hjå NRK Hordaland

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.