nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Sidemålsopplæring i grunnskulen

Publisert July 1, 2010

Noregs Mållag meiner sidemålsopplæringa bør starta i grunnskulen. Det vil gje fleire positive haldningar og ungane vil læra raskare, seier leiar i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård.

Les meir hjå Nationen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.