nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Stor i ord, liten på jord

Publisert July 1, 2010

Høgskulane og universiteta er i stor grad samde om kva som må gjerast for å få på plass norsk terminologi, men det er smått med handling for å fylgja opp strategidokument og handlingsplanar, skriv Johan Myking.

Les meir hjå På Høyden

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.