nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Utfordringar for nynorsken

Publisert July 19, 2010

Den største utfordringa for nynorsken i dag er at mange unge vel vekk nynorsk etter at dei er ferdige på skulen, meiner kulturminister Anniken Huitfeldt.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.