nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Éin karakter i norsk er løysinga

Publisert July 28, 2010

Den store arbeidsbyrda i norsk kan minkast ved at dagens tri karakterar (nynorsk, bokmål og munnleg) vert redusert til éin karakter. Soleis vil lærarane få meir tid til å konsentrera seg om kva dei skal læra elevane

Les meir hjå Utdanning

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.