nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nynorskfrykten

Publisert July 28, 2010

Sjølv om prinsippet med to skriftspråk er at folk kan velja kva for eit dei vil uttrykka seg på, ser det ut til at sjølv liberalarane vert mindre liberale når det kjem til nynorsk og bokmål. Kanskje er det frykten for at fleire skal velja nynorsk som ligg bak mykje av sidemålsmotstanden?

Les meir hjå Klassekampen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.