nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Sidemålsordninga er det språklege limet

Publisert July 29, 2010

Dersom jamstellinga mellom bokmål og nynorsk skal verta reell, inneber det meir enn at alle kan velja kva språk dei vil skriva. Sidemålsordninga er difor avgjerande for alle i Noreg har felles skriftkunnskap.

Les meir hjå Utdanning

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.