nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

I-endingane kan gå ut av nynorskrettskrivinga

Publisert Aug. 10, 2010

Rettskrivingsnemnda foreslår å fjerne i-endingane i verb og substantiv.

Les meir hjå NRK Sogn og fjordane

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.