nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Får ikkje pengar til ei ny samisk avis

Publisert Aug. 19, 2010

Magne Skogås og Yngve Paulsen vil starte opp ei samisk avis som dekkjer området mellom Kåfjord i Troms og Beiarn i Nordland, men Sametinget vil ikkje løyve pengar til forprosjektet.

Les meir hjå NRK Sámi Radio

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.