nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Ein av tre er topråklege

Publisert Aug. 20, 2010

På Nylund skule i Stavanger er 36% av elevane tospråklege. Det fører med seg utfordringar, men elevane får stort utbytte av morsmålsundervisinga.

Les meir hjå Rogalands avis

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.