nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Språktestar norskspråklege

Publisert Aug. 23, 2010

Familien Sarwar snakkar norsk heime. Likevel bad skulen om å språkteste sonen deira då han skulle byrje på skulen. Ein fokuserer for mykje på problema, seier dei.

Les meir hjå Migrapolis

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.