nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Treng nye bøker

Publisert Aug. 23, 2010

Dei samiskspråklege bøkene i Tana følgjer ikkje den nye læreplanen. Lærarane må blande fleire læreverk og artiklar, medan norske bøker er ferdige.

Les meir hjå Ságat

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.