nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nynorsk mistar fotfestet

Publisert Aug. 30, 2010

Nynorsk mistar fotfestet i dei store byane. Det er av di det ikkje vert argumentert nasjonalt for nynorsken.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.