nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

- Sidemål er pedagogisk uheldig

Publisert Aug. 4, 2010

Noregs Mållag har foreslått å innføre obligatorisk skriftleg opplæring i sidemål i barneskulen. Svein Magne Sirnes er uroa for at det skal hindre elevane å lære hovudmålet sitt.

Les meir hjå Dagbladet

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.