nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Forskingsprosjekt om bergensk

Publisert Sept. 16, 2010

Agnete Nesse skreiv doktogradsavhandlinga si om bergensk i 2002. Bergensk er ein særeigen dialekt i Noreg. No skal Marianne Nornes skrive masteroppgåve om korleis dialekten har endra seg.

Les meir hjå Byavisa

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.