nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Miraklet i Rinkeby

Publisert Sept. 16, 2010

Rinkebyskolan er ein av Sveriges beste skular, til tross for at elevane snakkar over 100 språk. Rektor Börje Ehstrand legg vekt på språkkunnskapar, deretter allmennkunnskapar og sosiale evner.

Les meir hjå NRK Verda

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.