nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Nynorskskulen i Kamerun

Publisert Sept. 27, 2010

Alle dei ni elevane på Den norske skulen i Kamerun nyttar nynorsk, og det same gjer lærarane. Skulen er ein privatskule med bokmål som hovudspråk.

Les meir hjå Det norske misjonsselskap

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.