nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Får ikkje elevlister

Publisert Sept. 3, 2010

Camilla Ruhs ville gjerne at sonen skulle byrje i nynorskklasse på Bjølsen skule i Oslo. Skulen vil ikkje dele ut lister over kva målform elevane ønskjer.

Les meir hjå LNK

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.