nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil ha nynorske myntar

Publisert Sept. 9, 2010

Noregs Mållag vil at det skal stå Noreg og Norge på kvar mynt. Når 50-øringen går ut av sirkulasjon vil det berre vere éin mynt det står Noreg på i dag.

Les meir hjå Dagsavisen

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.