nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Fryktar vestlandsnynorsk

Publisert Jan. 18, 2011

– Forslaget om å innføre ei normering som tek «særlege omsyn til dei nynorske kjerneområda» vil skape større framandkjensle overfor nynorsk utanfor vestlandsfylka, skriv Vidar Mohn i eit lesarbrev.

Les meir hjå Aftenposten

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.