nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Udir svarer om hovudmålet

Publisert Jan. 24, 2011

På spørsmål frå Riksmålsforbundet svarer Utdanningsdirektoratet at elevar som vert overførd til ein annan grunnskule har rett til å halda på hovudmålet.

Les meir hjå Utdanningsdirektoratet

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.