nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil fjerna sidemålet

Publisert Jan. 25, 2011

Redaksjonskomiteen i Stavanger Høgre føreslår å gjera sidemålet valfritt i Stavanger. Bystyrerepresentant Odd Jo Forsell meiner sidemålsressursane bør brukast til hovudmål, matte og framandspråk.

Les meir hjå Stavanger Aftenblad

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.