nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Språkskiftet vert oversett

Publisert Oct. 18, 2011

– Me ser at den språkpolitiske vekta i opplæringsfeltet har vore på sidemål. Skriftspråkskiftet frå nynorsk til bokmål har nok ikkje vorte sett på som så politisk viktig, seier doktorgradsstipendiat Eli Bjørhusdal.

Les meir hjå Framtida.no

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.