nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Ny frist for nynorskkommunar

Publisert Oct. 19, 2011

Fristen for å søkja om Kommunal- og regionaldepartementet sin pris for årets nynorskkommune, vert utsett med ei veke. Den nye fristen er 24. oktober.

Les meir hjå Noregs Mållag

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.