nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Digitaldugnad i vinden

Publisert Oct. 19, 2011

Framtida: «Lanserer digital nynorskdugnad»

Nationen: «Oppmodar til dugnadsomsetjing av nynorsk»

Hallingdølen: «Vil omsetje nettsider på dugnad»

NRK Sogn og Fjordane: «Samlar troppane for nynorsken»

Les meir hjå None

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.