nynorsk.no - ein plass mellom bakkar og berg

Vil ha samiske fosterheimar

Publisert Oct. 25, 2011

Det er mangel på samiske fosterheimar. Samiske born har rett på å kome i ein familie med samisk språk og kulturkjennskap. Norske Samers Riksforbund etterlyser ein kampanje.

Les meir hjå Norske samars riksforbund

Reklame: Nynorsksenteret Reklame: Nynodata / Ordrik 2

2000–2010

Enno lengre attende i tid? Gå til gamal.nynorsk.no.